DYNAMIC IDENTITY PROJECT: AUGMENTED REALITY - PROJECT VIDEO

DYNAMIC IDENTITY
PROJECT VIDEO:
ENGLISH

DYNAMIC IDENTITY
PROJECT VIDEO:
POLISH

DYNAMIC IDENTITY
PROJECT VIDEO:
GREEK

DYNAMIC IDENTITY
PROJECT VIDEO:
DUTCH
Dear teacher,
welcome to the project video Augmented Reality experience. You need to have a webcam and speakers to enjoy it.

Please choose your language version by clicking on the head on this page with the corresponding country code.

Beware! Please make sure that you have correct marker. Each language has its own marker. The markers can be found in the e-books in the corresponding language.

After you click on your head of choice on this page a new window will appear. If you would be asked to give your permission to use the camera, please give it. Hold the marker still, and keep it parallel to your webcam. Make sure that the whole marker is visible to the cam and that you do not cover any piece of the marker with your hands.

Enjoy the project video!
Beste leraar,
welkom op de projekt video in Augmented Reality. U dient een webcam en luidsprekers te hebben om dit te ervaren.

Kies alstublieft een taalversie door op een hoofd op deze pagina te klikken met een corresponderende landencode.

Let op! Zorg ervoor dat u de juiste marker heeft. Elke taal heeft zijn eigen marker. De markers zijn te vinden in de e-books in de corresponderende taal.

Nadat u heeft geklikt op het hoofd van uw keuze verschijnt er een nieuwe pagina.Als u gevraagd wordt om toestemming te geven om de camera te gebruiken, verleen deze alstublieft. Hou de marker nu stil voor de webcam en hou deze parallel aan de webcam. Zorg ervoor dat de webcam de gehele marker ziet en dat uw handen geen enkel stukje van de marker bedekken.

Geniet van de projekt video!
Αγαπητέ εκπαιδευτικέ,
Καλώς ήλθατε στο βίντεο του έργου που σας προσφέρει μια εμπειρία Επαυξημένης Πραγματικότητας. Θα πρέπει να έχετε μια κάμερα και ηχεία για να το δείτε.

Παρακαλούμε επιλέξτε τη γλώσσα σας κάνοντας κλικ στο κεφάλι σε αυτή τη σελίδα με τον αντίστοιχο κωδικό της χώρας.

Προσοχή! Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε το σωστό δείκτη. Κάθε γλώσσα έχει το δικό της δείκτη. Οι δείκτες μπορεί να βρεθούν στα ηλεκτρονικά βιβλία της αντίστοιχης γλώσσας.

Αφού κάνετε κλικ στο κεφάλι της επιλογής σας σε αυτή τη σελίδα ένα νέο παράθυρο θα εμφανιστεί. Αν σας ζητηθεί να δώσετε την άδειά σας για να γίνει χρήση της κάμερας σας, παρακαλούμε να τη δώσετε. Κρατήστε το δείκτη κρατήσει παράλληλα με τη κάμερα σας. Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρος ο δείκτης είναι ορατός στη κάμερα και ότι δεν καλύπτετε οποιοδήποτε κομμάτι του δείκτη με τα χέρια σας.

Απολαύστε το βίντεο του έργου!
Drogi nauczycielu,
witamy na stronie wideo projektu doświadczanego w technologii Augmented Reality. Będziesz potrzebował kamery internetowej oraz głośników by tego doświadczyć.

Proszę wybierz swoją wersję językową poprzez kliknięcie na odpowiednią główkę z kodem kraju.

Uwaga! Proszę upewnij się, że masz poprawny marker. Każda z wersji językowych ma swój marker. Markery mogą być znalezione w odpowiednich wersjach językowych e-booka projektu.

Po kliknięciu na główkę, pojawi się nowa strona. Jeżeli zostaniesz poproszony o udzielenie dostępu do kamery internetowej i mikrofonu, proszę daj je. Trzymaj marker nieruchomo, równolegle do kamery internetowej. Upewnij się, że cały marker jest widoczny przez kamerę oraz, że nie zasłaniasz markera swoimi dłońmi.

Przyjemnego oglądania naszego wideo projektu!